Certifikáty

 

Spoločnosť MANIPUL, s.r.o. je držiteľom viacerých certifikátov a licencií, ktoré jej umožňujú v zmysle zákonných a iných legislatívnych podmienok realizovať obchodné prípady a poskytovať služby v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu.

Spoločnosť MANIPUL je taktiež vedená v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, čo jej umožňuje zúčastňovať sa verejných súťaží.

+421 / 32 / 744 51 77
manipul@manipul.sk

MANIPUL, s.r.o.
Vajnorská 100/A
SK-831 04 Bratislava

Prevádzka:
K Výstavisku 15
SK-921 50 Trenčín