Starostlivosť o zamestnancov

Majitelia spoločnosti venujú nemalé úsilie, čas i prostriedky na mimopracovné aktivity, ktoré utužujú pracovné  vzťahy v spoločnosti a vytvárajú pre zamestnancov podmienky pre regeneráciu síl a zdravia.

Každoročne sa konajú cyklotúry okolo Balatónu, tenisové turnaje, či lyžiarske zájazdy...

+421 / 32 / 744 51 77
manipul@manipul.sk

MANIPUL, s.r.o.
Vajnorská 100/A
SK-831 04 Bratislava

Prevádzka:
K Výstavisku 15
SK-921 50 Trenčín